Všeobecné informácie

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky noclegizator.eu je Konrad Biela Domki Słoneczne Wzgórze (Domčeky Slnečný kopec) ul. Floriana 12, 34-116 Spytkowice, DIČ: 5512574557
 2. Internetová stránka zhromažďuje informácie o používateľoch a ich správaní týmito spôsobmi:
 3. Prostredníctvom informácií dobrovoľne zadaných do formulárov.
 4. Uložením súborov cookie do koncových zariadení (tzv. „cookies“).
 5. Zhromažďovaním protokolov webového serveru hosťujúcim operátorom lh.pl pôsobiacim na adrese lh.pl

Informácie vo formulároch.

 1. Internetová stránka zhromažďuje informácie poskytované dobrovoľne užívateľom.
 2. Internetová stránka môže takisto ukladať informácie o parametroch pripojenia (čas, IP adresa)
 3. Údaje vo formulári nie sú odovzdané tretím stranám, len so súhlasom používateľa.
 4. Údaje poskytnuté vo formulári môžu predstavovať súbor potenciálnych zákazníkov, zaregistrovaných prevádzkovateľom internetových stránok v registri vedeným generálnym inšpektorom pre ochranu osobných údajov.
 5. Údaje poskytnuté vo formulári sú spracovávané za účelom vyplývajúcim z funkcie konkrétneho formulára, napr. za účelom spracovania žiadosti o službu alebo obchodného kontaktu.
 6. Údaje poskytnuté vo formulároch môžu byť poskytované subjektom, ktoré technicky poskytujú niektoré služby – najmä sa jedná o poskytovanie informácií o vlastníkovi registrovanej domény subjektom, ktoré sú prevádzkovateľom internetových domén (najmä vedecká a akademická počítačová sieť jbr – NASK), internetovým stránkam platobných služieb alebo iným subjektom, s ktorými prevádzkovateľ webových stránok v tejto oblasti spolupracuje.

Informácie o súboroch cookies.

 1. Internetová stránka používa súbory cookies.
 2. Súbory cookie (tzv. „cookies“) sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zaradení používateľa internetovej stránky a sú určené k používaniu internetových stránok. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, ich čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 3. Subjektom umiestňujúcim súbory cookie do koncového zariadenia používateľa internetových stránok a pristupujúce k nim je prevádzkovateľ internetových stránok.

Cookies sa používajú pre nasledujúce účely:

 • vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú porozumieť tomu, ako používatelia internetových stránok používajú internetové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
 • udržovanie relácie používateľa internetovej stránky (po prihlásení), vďaka čomu používateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke internetovej stránky;
 • určenie používateľského profilu za účelom zobrazenia mu prispôsobených materiálov v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.

Web používa dva základné typy cookies: „relačné“ cookies (session cookies) a „trvalé“ cookies (persistent cookies). Relačné súbory cookie sú dočasné súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení používateľa, pokým sa používateľ neodhlási, neopustí internetovú stránku alebo nevypne software (internetový prehliadač). Trvalé súbory cookie sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa po dobu stanovenú v parametroch súborov cookie alebo do doby, pokým je používateľ odstráni.

Softvér pre prechádzanie internetových stránok (webový prehliadač) obvykle vo východiskovom nastavení umožňuje ukladať cookies na koncovom zariadení používateľa. Používatelia internetovej stránky môžu v tomto ohľade zmeniť nastavenia. Internetový prehliadač umožňuje mazať a blokovať súbory cookies. Podrobné informácie o tejto téme sú obsiahnutá v nápovede alebo dokumentácii používanej používateľom internetového prehliadača.

Obmedzenie používania cookies môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach.

Cookies umiestnené na koncovom zariadení používateľa internetových stránok môžu takisto využívať spolupracujúci partneri prevádzkovateľa internetových stránok.

Odporúčame si prečítať zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností a zoznámiť sa s pravidlami používania súborov cookie používaných v štatistike: Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics

Cookies môžu byť použité reklamnými sieťami, najmä sieťou Google, k zobrazovaniu reklám prispôsobených spôsobu, akým používateľ internetovej stránky používa. Za týmto účelom môžu ukladať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo o čase strávenom na danej stránke.

Ak ide o informácie o používateľských preferenciách zhromaždených reklamnou sieťou Google, môže používateľ pomocou nástroja https://www.google.com/ads/preferences/ prehliadať a upravovať informácie odvodené zo súborov cookie pomocou nástroja https://www.google.com/ads/preferences/

Protokoly servera.

Informácie o správaní niektorých používateľov podliehajú prihláseniu do vrstvy servera. Tieto dáta sa používajú len ku správe internetových stránok a k zaisteniu čo najefektívnejších služieb poskytovaných internetovou stránkou.

Zobrazené zdroje sú identifikované pomocou URL adresy. Registrácia môže naviac podliehať:

čas prijatia dotazu,

čas odozvy,

názov klientskej stanice – identifikácia vykonané pomocou protokolu HTTP,

informácie o chybách, ku ktorým došlo počas implementácie transakcie HTTP,

URL adresa stránky, ktorú používateľ predtým navštívil (odkaz na referrera) – ak bol web prístupný prostredníctvom odkazu,

informácie o prehliadači používateľa,

Informácie o IP adrese.

Vyššie uvedené dáta nie sú spojené s konkrétnymi ľuďmi, ktorí navštevujú internetovú stránku.

Vyššie uvedené dáta sa používajú len pre účely správy servera.

Poskytovanie údajov.

Údaje sú externým subjektom poskytované len v medziach povolených zákonom.

Údaje umožňujúce identifikáciu fyzickej osoby sú sprístupnené len so súhlasom tejto osoby.

Od prevádzkovateľa môže byť požadované, aby poskytoval informácie zhromaždené webovým serverom oprávneným subjektom na základe zákonných žiadostí v rozsahu vyplývajúcim zo žiadosti.

Správa súborov cookie – ako poskytnúť a odvolať súhlas v praxi?

Ak používateľ nechce prijímať cookies, môže zmeniť nastavenie svojho prehliadača Vyhradzujeme si, že deaktivácia súborov cookie nevyhnutných pre autentizačné procesy, bezpečnosť, udržovanie  používateľských preferencií môže byť náročná a v extrémnych prípadoch môže zabrániť použitiu internetových stránok.

Ak chcete spravovať nastavenie súborov cookie, vyberte si webový prehliadač / systém zo zoznamu nižšie a postupujte podľa pokynov: