1. Internetová stránka (noclegizator.eu) používa cookies, t.j. textové súbory uložené v počítači používateľa a identifikuje ich spôsobom nevyhnutným pre umožnenie niektorých operácií. Cookies sa používajú okrem iného k zapamätaniu údajov nevyhnutných pre prihlásenie užívateľa. Podmienkou fungovania súborov cookies je ich prijatie prehliadačom a neodstránenie z disku.
  2. Web používa „relačné“ cookies (uložené do doby, pokým neopustíte internetovú stránku, zavriete prehliadač) a „trvalé“ (uložené na vašom počítači po určitú dobu).
  3. Požívatelia internetovej stránky môžu v tomto ohľade zmeniť nastavenia. Internetový prehliadač umožňuje mazať a blokovať súbory. Podrobné informácie o tejto téme sú obsiahnuté v nápovede alebo dokumentácii používanej užívateľom internetového prehliadača.
  4. Zakázaním súborov cookie najčastejšie obmedzíte alebo zablokujete niektoré funkcie internetovej stránky.
  5. Stránka noclegizator.eu používa cookies tretích strán – Google Analytics – ďalšie informácie nájdete na: google.com/analytics/learn/privacy.html
  6. Cookies používané na internetových stránkach (noclegizator.eu) neukladajú osobné údaje.